Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Đầu tư Hải Phát

CTCP Đầu tư Hải PhátCTCP Đầu tư Hải Phát
8108024
CTCP Đầu tư Hải PhátCTCP Đầu tư Hải Phát1088024
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Xây dựng và Bất động sản / Phát triển bất động sản

Ngành cấp 3: Phát triển bất động sản
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo của HOSE ngày 03/04/2019

25,700 

- 300 (- 1.15%)

30/09/2022, 03:00

Mở cửa 25,300
Cao nhất 25,950
Thấp nhất 25,300
KLGD 269,000
Vốn hóa 7,817
Dư mua 12,700
Dư bán 10,100
Cao 52T 40,000
Thấp 52T 24,700
KLBQ 52T 562,225
NN mua 15500
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 21
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Loại tài liệu
Tất cả
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Giải trình KQKD
Báo cáo quản trị
Báo cáo thường niên
Nghị quyết ĐHCĐ
Tài liệu ĐHCĐ
Bản cáo bạch
Tỷ lệ vốn khả dụng
Khác
 
Kỳ báo cáo
Tất cả
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
 
 Năm 2018