Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
6109015
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao1069015
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất hóa chất, dược phẩm

Ngành cấp 3: Sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 05/04/2019 của HNX

7,300 

- 300 (- 3.95%)

19/07/2019, 03:01

Mở cửa 8,300
Cao nhất 8,300
Thấp nhất 7,300
KLGD 62,539
Vốn hóa 824
Dư mua 63,561
Dư bán 66,061
Cao 52T 11,100
Thấp 52T 6,600
KLBQ 52T 31,879
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 5
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Thực hiện: Vietstock.vn
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 

|

 

Lịch sự kiện LAS | 

Lịch sự kiện doanh nghiệp cùng ngành


Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng tiền, 300 đồng/CP

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 700 đồng/CP

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018
 

Tin ngành