Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao
9107883
CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao1097883
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất hóa chất, dược phẩm

Ngành cấp 3: Sản xuất thuốc trừ sâu, phân bón và các loại hóa chất nông nghiệp
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 08/01/2019 của HNX

10,200 

- 200 (- 1.92%)

24/01/2019, 02:33

Mở cửa 10,200
Cao nhất 10,200
Thấp nhất 10,200
KLGD 10,400
Vốn hóa 1,151
Dư mua 207,000
Dư bán 11,500
Cao 52T 12,500
Thấp 52T 10,000
KLBQ 52T 46,619
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 5
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Thực hiện: Vietstock.vn
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 

|

 

Lịch sự kiện LAS | 

Lịch sự kiện doanh nghiệp cùng ngành


Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 700 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền, 700 đồng/CP

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 600 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền, 500 đồng/CP
 

Tin ngành