Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP An Tiến Industries

CTCP An Tiến IndustriesCTCP An Tiến Industries
5103885
CTCP An Tiến IndustriesCTCP An Tiến Industries1053885
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất hóa chất, dược phẩm

Ngành cấp 3: Sản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo của HOSE ngày 03/04/2019

16,050 

- 950 (- 5.59%)

24/01/2022, 03:00

Mở cửa 17,000
Cao nhất 17,000
Thấp nhất 15,850
KLGD 435,900
Vốn hóa 591
Dư mua 33,300
Dư bán 1,600
Cao 52T 22,400
Thấp 52T 14,900
KLBQ 52T 669,990
NN mua 700
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 9
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Thực hiện: Vietstock.vn
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 

Cơ cấu sở hữu

Trang 1 / 2 1 2 > 

Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ (%) %  Ghi chú
28/02/2021
CĐ nắm dưới 1% số CP 3,713,041 11.59  
CĐ nắm trên 5% số CP 20,351,113 63.54  
CĐ nắm từ 1% - 5% số CP 7,963,346 24.86  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ (%) %  Ghi chú
31/12/2019
CĐ nước ngoài sở hữu dưới 1% số cổ phiếu 48,841 0.18  
CĐ trong nước sở hữu dưới 1% số cổ phiếu 6,003,899 21.56  
CĐ trong nước sở hữu trên 5% số cổ phiếu 14,200,000 50.99  
CĐ trong nước sở hữu từ 1% đến 5% số cổ phiếu 7,597,260 27.28  
Do thi co cau so huu
 
Thời gian Cổ đông Cổ phần Tỷ lệ (%) %  Ghi chú
16/01/2019
Cá nhân nước ngoài 118,100 0.42  
Cá nhân trong nước 11,242,419 40.37  
Tổ chức nước ngoài 55,371 0.20  
Tổ chức trong nước 16,434,110 59.01  
Do thi co cau so huu