Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP An Tiến Industries

CTCP An Tiến IndustriesCTCP An Tiến Industries
8101889
CTCP An Tiến IndustriesCTCP An Tiến Industries1081889
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Sản xuất / Sản xuất hóa chất, dược phẩm

Ngành cấp 3: Sản xuất nhựa, cao su tổng hợp, sợi tổng hợp nhân tạo
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo của HOSE ngày 03/04/2019

18,600 

100 ( 0.54%)

07/12/2021, 03:00

Mở cửa 18,600
Cao nhất 19,050
Thấp nhất 18,400
KLGD 738,200
Vốn hóa 685
Dư mua 77,600
Dư bán 10,300
Cao 52T 22,400
Thấp 52T 12,900
KLBQ 52T 557,260
NN mua 17900
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 10
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Thực hiện: Vietstock.vn
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 

Ban lãnh đạo

Trang 1 / 4 1 2 3 4 > 

Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
30/06/2021
Ông Đinh Xuân Cường CTHĐQT 1976 Tiến sỹ 2018
Ông Đoàn Minh Đức TVHĐQT 1984 Đại học 2018
Ông Nguyễn Trung Kiên TVHĐQT 1986 N/a n/a
Ông Phạm Đỗ Huy Cường TVHĐQT 1983 ThS QTKD 2018
Ông Vũ Thanh Bình TVHĐQT 1988 CN Kinh tế 2013
Bà Đặng Thị Quỳnh Phương TGĐ -- N/A -- N/a n/a
Bà Nguyễn Thị Thu Nhàn KTT 1988 CN Tài Chính 2011
Bà Nguyễn Thị Huyền TBKS 1985 CN Kinh tế n/a
Bà Hoàng Phương Hằng Thành viên BKS 1993 CN Tài chính - Ngân hàng 2016
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
31/12/2020
Ông Đinh Xuân Cường CTHĐQT 1976 T.S Tài chính 90,942 2018
Ông Đoàn Minh Đức TVHĐQT 1984 CN Kinh tế 0 2018
Ông Nguyễn Trung Kiên TVHĐQT 1986 CN Kinh tế đối ngoại 0 2019
Ông Phạm Đỗ Huy Cường TVHĐQT 1984 ThS QTKD 0 2018
Ông Vũ Thanh Bình TVHĐQT 1988 CN Kinh tế 0 2013
Bà Đặng Thị Quỳnh Phương TGĐ 1989 CN Kinh tế đối ngoại 0 n/a
Bà Nguyễn Thị Thu Nhàn KTT 1988 CN Tài Chính 0 2011
Bà Nguyễn Thị Huyền TBKS 1985 CN Kinh tế 0 2010
Bà Đặng Thị Xuê Thành viên BKS 1982 CN Kinh tế 0 2013
Bà Hoàng Phương Hằng Thành viên BKS 1993 CN Tài chính - Ngân hàng 0 2016
 
Thời gian Họ và tên Chức vụ Năm sinh Trình độ Cổ phần nắm giữ Thời gian gắn bó
30/06/2020
Ông Đinh Xuân Cường CTHĐQT 1976 Tiến sỹ 2018
Ông Nguyễn Trung Kiên TVHĐQT 1986 N/a n/a
Ông Phạm Đỗ Huy Cường TVHĐQT 1983 ThS QTKD 2018
Ông Vũ Thanh Bình TVHĐQT 1988 CN Kinh tế 2013
Ông Đoàn Minh Đức TGĐ/TVHĐQT 1984 Đại học 2018
Ông Nguyễn Việt Dũng Phó TGĐ 1984 Kỹ sư 2019
Bà Nguyễn Thị Thu Nhàn KTT 1988 CN Tài Chính 2011
Bà Nguyễn Thị Huyền TBKS 1985 CN Kinh tế n/a
Bà Đặng Thị Xuê Thành viên BKS 1982 CN Kinh tế/CN Kế toán 2013
Bà Hoàng Phương Hằng Thành viên BKS 1993 CN Tài chính - Ngân hàng 2016