Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Hưng Thịnh Incons

CTCP Hưng Thịnh InconsCTCP Hưng Thịnh Incons
610736
CTCP Hưng Thịnh InconsCTCP Hưng Thịnh Incons106736
Nhóm ngành:

Xây dựng và Bất động sản

Ngành: Xây dựng nhà cửa, cao ốc
KLCPNY: 89,116,411 KLCPLH: 89,116,411

15,350 

50 ( 0.33%)

20/02/2024, 03:00

Mở cửa 15,450
Cao nhất 15,600
Thấp nhất 15,300
KLGD 885,200
Vốn hóa 1,368
Dư mua 79,200
Dư bán 80,700
Cao 52T 21,700
Thấp 52T 10,100
KLBQ 52T 911,251
NN mua 5600
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 27
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo của HOSE số 684/TB-SGDHCM ngày 13/05/2019
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
Loại tài liệu
Tất cả
Báo cáo tài chính
Nghị quyết HĐQT
Giải trình KQKD
Báo cáo quản trị
Báo cáo thường niên
Nghị quyết ĐHĐCĐ
Tài liệu ĐHĐCĐ
Bản cáo bạch
Tỷ lệ vốn khả dụng
Khác
 
Kỳ báo cáo
Tất cả
Năm 2024
Năm 2023
Năm 2022
Năm 2021
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
 
 Năm 2024
 
 Năm 2023
 
 Năm 2022
 
 Năm 2021
 
 Năm 2020
 
 Năm 2019
 
 Năm 2018
 
 Năm 2017
 
 Năm 2016