Lịch sử giao dịch

Bảng  Biểu đồ
Từ ngày:   Đến ngày:  

 

Xem

 


Khớp lệnh & Thỏa thuận
  Đầu tư nước ngoài  
  Hiển thị dòng/trang
Xuất dữ liệu MetaStock Excel Word HTML XML  


 


 
Xuất dữ liệu MetaStock Excel Word HTML XML  
+/- Qua 1 tuần -3.42%
+/- Qua 1 tháng -3.3%
+/- Qua 1 quý +6.49%
+/- Qua 1 năm +60.78%
+/- Niêm yết +60.78%
Cao nhất 52 tuần (06/09/2021)* 45,700
Thấp nhất 52 tuần (28/09/2020)* 24,934
KLGD/Ngày (1 tuần) 2,229,040
KLGD/Ngày (1 tháng) 2,377,663
KLGD/Ngày (1 quý) 2,888,791
KLGD/Ngày (1 năm) 2,038,771
Nhiều nhất 52 tuần (24/05/2021)* 12,463,900
Ít nhất 52 tuần (20/10/2020)* 252,870
 
 
 
Từ ngày:   Đến ngày:  
 
  Giá: VNĐ
  KLGD: cp
  Giá: VNĐ
  KLGD: cp

 
Kết quả Trong ngày giao dịch
Biến động giá: ()
Giá cao nhất: VNĐ ()*
Giá thấp nhất: VNĐ ()*
KLGD/ngày: cp
KLGD nhiều nhất: cp ()*
KLGD ít nhất: cp ()*

Ghi chú: Dùng dữ liệu điều chỉnh; (*) Lấy ngày gần nhất
 
Tháng
Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớp
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
 
Quý
Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớp
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán
 
Tổng số phiên
Tổng KL khớp
Tổng GT khớp
Tổng KL đặt mua
Tổng KL đặt bán