Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Đầu tư Nam Long

CTCP Đầu tư Nam LongCTCP Đầu tư Nam Long
6103622
CTCP Đầu tư Nam LongCTCP Đầu tư Nam Long1063622
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Xây dựng và Bất động sản / Phát triển bất động sản

Ngành cấp 3: Phát triển bất động sản
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo của HOSE ngày 03/04/2019

25,500 

0 ( 0.00%)

25/09/2020, 03:00

Mở cửa 25,700
Cao nhất 25,700
Thấp nhất 25,350
KLGD 940,370
Vốn hóa 6,367
Dư mua 181,870
Dư bán 348,350
Cao 52T 26,000
Thấp 52T 16,600
KLBQ 52T 804,968
NN mua 1000
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 8
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng