Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Đầu tư Nam Long

CTCP Đầu tư Nam LongCTCP Đầu tư Nam Long
5107762
CTCP Đầu tư Nam LongCTCP Đầu tư Nam Long1057762
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Xây dựng và Bất động sản / Phát triển bất động sản

Ngành cấp 3: Phát triển bất động sản
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo của HOSE ngày 03/04/2019

39,600 

- 400 (- 1.00%)

23/07/2021, 03:00

Mở cửa 40,000
Cao nhất 40,950
Thấp nhất 39,600
KLGD 3,444,500
Vốn hóa 11,297
Dư mua 169,200
Dư bán 17,400
Cao 52T 41,000
Thấp 52T 22,200
KLBQ 52T 1,679,485
NN mua 827200
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 8
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng