Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Đầu tư Nam Long

CTCP Đầu tư Nam LongCTCP Đầu tư Nam Long
9102862
CTCP Đầu tư Nam LongCTCP Đầu tư Nam Long1092862
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Xây dựng và Bất động sản / Phát triển bất động sản

Ngành cấp 3: Phát triển bất động sản
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo của HOSE ngày 03/04/2019

30,850 

- 350 (- 1.12%)

24/05/2019, 03:00

Mở cửa 31,200
Cao nhất 31,250
Thấp nhất 30,850
KLGD 782,070
Vốn hóa 7,377
Dư mua 113,180
Dư bán 58,040
Cao 52T 32,600
Thấp 52T 25,000
KLBQ 52T 490,531
NN mua 0
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 10
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng