Danh mục 
Theo dõi 
Tìm kiếm

Mã công ty      Ngành

CTCP Bamboo Capital

CTCP Bamboo CapitalCTCP Bamboo Capital
8103892
CTCP Bamboo CapitalCTCP Bamboo Capital1083892
Ngành cấp 1/Ngành cấp 2:

Xây dựng và Bất động sản / Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng

Ngành cấp 3: Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng khác
Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo của HOSE số 1338/TB-SGDHCM ngày 07/11/2019

23,800 

600 ( 2.59%)

07/12/2021, 03:00

Mở cửa 23,600
Cao nhất 24,300
Thấp nhất 23,200
KLGD 2,455,500
Vốn hóa 7,081
Dư mua 69,700
Dư bán 28,900
Cao 52T 24,400
Thấp 52T 6,000
KLBQ 52T 3,043,241
NN mua 52800
% NN sở hữu 0
Cổ tức TM 0
T/S cổ tức 0
Beta 0
EPS 0
P/E 0
F P/E 9
BVPS 0
P/B 0
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
 
Tổng quan
 
Thống kê giao dịch
 
Phân tích kỹ thuật
 
Tài chính
 
Tin tức & Sự kiện
 
Tài liệu
 
DN cùng ngành
 
Hồ sơ doanh nghiệp
 
 

|

 

Lịch sự kiện BCG | 

Lịch sự kiện doanh nghiệp cùng ngành


Giao dịch bổ sung - 90,000,000 CP

Giao dịch bổ sung - 7,200,214 CP

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 2:1, giá 12,000 đồng/CP

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 90,000,000 CP

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021
 

Tin ngành